Monday, August 22, 2016

(The 15th week) Zoo P-day + Transfer!!

สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง... สำหรับอาทิตย์นี้เอ็ลเดอร์ต๊ะมีความสุขแฮ๊งแฮง ทายซิ..ว่าอะไรทำให้เอ็ลเดอร์ต๊ะมีความสุขแบบอลังการล้านแปด...คำตอบก็คือ...เอ็ลเดอร์ต๊ะกำลังจะได้คู่ใหม่ในวันอังคารนี้ โอ้ยดีใจหลายได้หนีจากคู่เดิมสักที ชีวิตมีความสุขมากขึ้นเป็นแปดเท่า 5555 ได้ยินว่าคู่ใหม่ชื่อเอ็ลเดอร์ลีโอต้า พะนะ เพิ่นเป็นคนชามัว(คนชาวเกาะซามัว)แต่โตที่อเมริกา รัฐยูทาห์ (ยูทาห์อีกแล้ว) แต่ว่าเอ็ลเดอร์ต๊ะก็ยังคงต้องอยู่ที่โร้บครอสซิ่งเหมือนเดิม อยู่บ้านนอกคือเก่า บ่มีการย้ายกับอะไรเกิดขึ้น แต่ก็ดีแล้วเพราะว่าเอ็ลเดอร์ต๊ะเริ่มที่จะรักที่นี่ เริ่มที่จะรักผู้คนแล้ว แต่ละคนดี๊ดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจหลายคั้ก หลายจนว่าล้นออกหมด 555 (ล้อเล่น) อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่แสนวิเศษและอัศจรรย์มาก ผู้สนใจของเอ็ลเดอร์ต๊ะเริ่มไปโบสถ์แล้ว พี่แกเริ่มพัฒนาศรัทธามากขึ้นแล้ว ดีใจหลายจนว่าฮ้องไห้ ตื้นตันใจคั้ก.
เรื่องกล้องบาดหนิ พอพูดถึงเรื่องกล้อง...ตอนนี้กล้องยังพังเหมือนเดิม...เหมือนนนนนนนเดิม พยายามไปถามที่ร้านกล้องแล้ว ขะเจ้าบอกว่าของกำลังจะมาพะนะ ให้มาเช็คดูเรื่อยๆที่ร้าน (คิดในใจ..อีกกี่ปีจะมาถึงเนี่ย ที่นี่ยิ่งเป็นบ้านนอกอยู่) แต่ไม่เป็นไร ตอนนี้ก็ยืมๆคนรอบข้างไปก่อน คุณภาพรูปไม่ค่อยดี แต่ก็ดีกว่าไม่มีรูปส่งกลับบ้าน แหน่ะ..พอพูดถึงบ้านก็คิดถึงบ้านขึ้นมาทันที ไม่รู้ว่าทางบ้านจะสบายดีเหมือนที่นี่ไหม.. แต่ไม่เป็นไร เพราะเอ็ลเดอร์ต๊ะรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะดูแลและช่วยเหลือครอบครัวของเอ็ลเดอร์ ตามข้อความในพระคัมภีร์ใน หลักคำสอนและพันธสัญญา 118 : 3

"ให้ผู้ที่เหลือสั่งสอนต่อไปตั้งแต่โมงนั้น, และหากพวกเขาจะทำการนี้ในความนอบน้อมที่สุดแห่งใจ, ในความอ่อนโยนและความอ่อนน้อมถ่อมตน, และความอดกลั้น, เรา, พระเจ้า, ให้สัญญาแก่พวกเขาว่าเราจะจัดหาให้ครอบครัวพวกเขา; และประตูที่ให้ประสิทธิผลจะเปิดแก่พวกเขา, นับแต่นี้ไป."
เอ็ลเดอร์ต๊ะเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทางพระชมน์, ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสจักรที่แท้จริง, พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระคำอันศักสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าและได้แปลโดยโจเซฟ สมิธ, โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ที่ได้รับการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า, ศาสดาพยากรณ์โทมัส เอส มอนสันเป็นศาสดาพยากรณ์ในยุคปัจจุบัน. อย่าลืมสวดอ้อนวอนและไปโบสถ์เด้อออ เจอกันจันทร์หน้า ♥


English Version (Not the same meaning like Thai version)
Hello from Australia!!! Let's see what happened in this week!
Monday - I went to play bowling with my district which was fun! After that I went to the library to email and then I went to the chapel, played some sports with the missionaries in the same zone. it was an easy day. I love relaxing.
Tuesday - In the morning, I went to teach Tracy about the law of chastity. she told me that she didn't get married with her partner yet so that I helped her to talk to her partner after this and see what's gonna happen.. I helped her to be prepared for her baptism on September 10. She was very good at anything as always. After that I went to shopping because last Monday, there was not enough time to shop. In the after noon, I went to visit Brother Chris. He is a less active member. He's trying to come back and be active again...(I guess). I didn't understand much what he spoke because of his accent (Australian accent sounds very confused for me) Anyway, He is so kind and humorous. I love him. We kind of talked randomly abut the doctrines which were good. After that I came back to the flat, had dinner and did language study.
Wednesday - It was a busy day. I went to the English class and the DTM(District Training Meeting) I learned a lot from the English class. It helped me a lot to be able to speak more like a native-speaker. For DTM, I taught a lesson to the missionaries in my district. The lesson was about "How to plan effectively" As a missionary, we need to plan every single day for the work. Planning always helps us to organize our time and use time wisely. After the DTM, I went to MT Druitt's elder flat to get my haircut. Elder Valenteros is very good in cutting hair! He cut my hair and it looks good now! I loved it. We had lunch together and then I left there to go to work. In the afternoon, I went to visit some less active members but no one was there so I changed the plan to contact people instead. In evening, I went to visit an investigator. He is an Indian. He is awesome but he is always busy. He learned all the lessons but he doesn't have time to go to church so I talked about that a little bit. He said he will go to church some day because his schedule work just changed so he might be free on Sunday. The lesson was good. We enjoyed it. After that I came back to the flat and ended of the day.
Thursday - I went to the library to download some videos for teachings. In the afternoon, I had lunch with the zone leaders and after that, they dropped me off at the flat to get changed because I had a service hereafter. I helped a member and his friends to build the toilet. It took 4 hours for the service but the toilet didn't finish yet. I hope I'll be back to help them again some time next week. It was very fun+tired but worth is. After the service, I tried to visit a less active but he was not home. However, I'll try it again later.
Friday - Heaps of services in this day! I had 3 services. the first one started at 10AM-11.30AM, the second one started at 11:30AM-12:30PM, and the last one started at 12:30PM-3.00PM. That was crazy as!! No time to relax hahaha After that I tried to visit a less active member again but he was not home. Anyway, I will not give up on him. Giving up is not an option!!(Are you serious myself?) In the evening, I went to visit Tracy and her partner, Penny. This time was so awkward because all we talked was about the marriage. However, it was not too difficult because the spirit was always there with us. Finally, Tracy and Penny decided to get married soon!!!(but I don't know exactly when) I was about to cry at that time. God really helped me and also helped them to get through that situation. And this is all about a wonderful Friday.
Saturday - This day was fine. My companion and I had were sick so that I stayed at the flat for half a day. I did a weekly planing for the next week and then a member called us to go to give her blessings so we went there and gave her blessings which were good!! I was there not too long because I had another appointment that I have to go. I visited TJ's family and had dinner with them. I shared a video about the sacrament to them and this time would be the last time that I'll be with them because of the transfer. 10PM, Transfer call!!! Guess what! I'm staying here in Ropes Crossing for more transfer and I'll have a new companion. His name is Elder Leotar(I don't kbow how to spell his name) and he is a Samoan but grew up in America. Anyway, I'm gonna love him :) Woohoo! I love being a missionary!!
Sunday - I had a meeting in the morning which was cool. 2PM is the sacrament meeting for my ward. The wonderful thing that happened this day was Tracy and her family came to church together for the first time!! I was so very impressed the first look I saw them at church. It was the most beautiful thing of my life! They totally loved the church and everything. After church meeting, we had the family home evening with them at their house which was fun. I truly love this family because they have a lot of faith in God and always be nice to me. Oh my gosh!! This week was very fun! I can't wait to see my new companion and can't wait for the next wonderful week! I'm going to help a lot of people and bring them back to the Lord's house! YAY!!

And this was all everything in this week. Being a missionary is very hard but I know that the Lord will help me and provide the way and the blessings for me and my family according to the scriptures in Doctrine and Covenant 118:3


"Let the residue continue to preach from that hour, and if they will do this in all lowliness of heart, in meekness and humility, and long-suffering, I, the Lord, give unto them a promise that I will provide for theirfamilies; and an effectual door shall be opened for them, from henceforth."

I testify that God lives and He loves each everyone of us! The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is God's church on earth today. See you next Monday!! I love you all ♥


LOVE, 
Elder PhimphanNo comments:

Post a Comment